Là gì poker là gìThẻ sợ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Thẻ sợ hãi là một thẻ cộng đồng được coi là đã tạo nên một bàn tay mạnh mẽ cho đối thủ và nói chung là làm sợ những người chơi khác trong tay, do đó buộc họ phải chơi một cách thụ động và kiểm tra bàn tay của họ thay vì cá cược.

Ví dụ, nếu bạn giữ JJ và rơi phịch xuống Đến A-5-9, ACE là một thẻ sợ hãi vì đối thủ của bạn sẽ có rất nhiều tay trong preflop các dãy.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!