Là gì tải đánh bài phỏmThẳng thừng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một thẳng tuôn ra là một bàn tay với năm thẻ liên tiếp của cùng một bộ đồ, làm cho cả hai dài và một tuôn ra. Đây là bàn tay tốt thứ hai trong bài xì phé sau một Royal Flush. 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 và 7? số 8? 9? T? J? là những ví dụ về sự tuôn ra thẳng.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!