Là gì tải đánh bàiCướp trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tại bàn poker, Cướp Chức vụ là người chơi là hai vị trí ngược chiều kim đồng hồ của Cái nút. “Cô ấy đã nâng lên 3 lần Mù lớn Từ vụ cướp.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!