Là gì poker là gìNói bằng poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một kể là một thay đổi nhỏ có thể phát hiện được trong hành vi của người chơi cung cấp thông tin về loại bàn tay mà họ có, chẳng hạn như chuyển động, từ ngữ hoặc thay đổi về thời gian.

“Tôi đã gọi cho anh ấy cuộc đánh cược lớn Bởi vì tôi đã chọn một câu nói và nghĩ rằng anh ta đang vô tội vạ.

7 poker nói với bạn nên xem xét

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!