Là gì poker là gìXô vào poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đến có nghĩa là để đi tất cả trong, đặt tất cả các chip của bạn vào nồi. Một cú hích còn được gọi là mứt hoặc đẩy.

“Tôi đã bị đẩy với 200 đô la cuối cùng của mình trên con sông. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!