Là gì app quay màn hình có âm thanhUnderdog in poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tương tự như a chú chó, một Underdog là một người chơi không được ưa chuộng về mặt toán học để giành chiến thắng nồi.

Ví dụ, AA được ưa chuộng để giành được 80 phần trăm thời gian trước KK preflop, vì vậy KK là một kẻ yếu 4 đến 1 trong tình huống này.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!