Là gì poker là gìThẻ hoang dã trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Thẻ hoang dã là một thẻ có thể hoạt động như bất kỳ thứ hạng, chẳng hạn như Jokers. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!