Là gì poker là gìSpr trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

XUÂN là viết tắt của Tỷ lệ xếp chồng, là tỷ lệ của ngăn xếp ngắn nhất trong tay (còn gọi là ngăn xếp hiệu quả) chia cho nồi trên bất kỳ đường phố. Ví dụ: nếu nồi là $ 10 và ngăn xếp hiệu quả là $ 100, XUÂN là 10 (100/10).

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của XUÂN? Đọc hướng dẫn này:

3 Lịch sử tay làm nổi bật một khái niệm poker quan trọng lén lút (tỷ lệ stack-pot)

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!