Là gì sunwin trực tuyếnRoyal Flush trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một ace cao dài của cùng một bộ đồ. A ? K ? Q ? J ? T ? là một ví dụ về Royal Flush. Một Royal Flush là bàn tay tốt nhất trong nắm giữ và Omaha.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!