Là gì sunwin game bài ma caoBắt hoặc bắt trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Bắt một thẻ là biệt ngữ poker để được xử lý (các) thẻ cần thiết để tạo ra một bàn tay mạnh mẽ/chiến thắng. “Anh ấy bắt được một thuổng thứ năm trên con sông để làm cho một tuôn ra. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!