Là gì soi cau mien phi rong bach kimTạo ra trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cung cấp có nghĩa là cố gắng thuyết phục đối thủ thực hiện một trò chơi nhất định tại bảng poker bằng cách điều chỉnh hành động của chính bạn cho phù hợp. Ví dụ, bạn có thể chơi một bàn tay mạnh mẽ một cách thụ động, trong nỗ lực gây ra đối thủ của bạn bịp bợm.

“Tôi đã kiểm tra bộ hàng đầu của mình trên rơi phịch xuống, cố gắng khiến đối thủ của tôi phải cá cược. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!