Là gì slots casinoĐứng đầu trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đứng lên Đề cập đến một bàn tay chỉ có hai người chơi. Điều này thường xuyên xảy ra khi tất cả trừ hai người chơi đã gấp trong một bàn tay cụ thể, nhưng các bảng đầu chuyên dụng (chỉ có hai chỗ ngồi) cũng tồn tại.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!