Là gì blackjack 2ne1Xếp hạng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Xếp hạng tay xác định một thẻ hoặc giá trị bằng tay khi so sánh với các thẻ/bàn tay khác trong một boong. Ace là thẻ xếp hạng cao nhất, trong khi 2 là thấp nhất.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!