Là gì casino online baccaratTiền chết trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tiền chết đề cập đến các chip có trong hiện tại nồi Nhưng không phải là một phần của bất kỳ người chơi đang hoạt động nào cá cược, bao gồm cả rèm, kiến ??và chip của những người chơi đã gấp lại.

Tiền chết cũng có thể đề cập đến tiền trong nồi từ một người chơi thiếu kinh nghiệm, người có thể ít giành chiến thắng hơn.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!