Là gì poker là gìSNG trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Sngs (viết tắt của SIT và GOS hoặc SIT WHERN GOS) là các giải đấu poker bắt đầu ngay khi số lượng người chơi cần thiết đã đăng ký. Bảng đơn Ngồi và điCác s là phổ biến nhất.

Ví dụ, một người chơi chín người ngồi và đi không bắt đầu vào một thời gian theo lịch trình cụ thể; Nó sẽ bắt đầu ngay khi chín người chơi được đăng ký. 

Muốn cải thiện Sng chiến lược? Đọc hướng dẫn này:

Poker Sit và Gos - Giải thích và Chiến lược

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!