Có số tiền lớn trong các chậu 4-bet & 5-bet

Hầu hết người chơi NLHE đều có một ý tưởng khá hay về cách thức và thời điểm 3 cược cho đối thủ của họ. Nếu bạn có thể tin điều đó, đã có lúc hầu hết người chơi sẽ 3 lần chỉ nếu họ có aces hoặc vua, và hiếm khi bất kỳ lần nào khác. Khi trò chơi phát triển, người chơi nhanh chóng nhận ra rằng việc sử dụng 3 bets preflop hơn Tiếp tục đọc Có số tiền lớn trong các chậu 4-bet & 5-bet