Là gì roulette gameNgựa trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

NGỰA là một trò chơi poker xen kẽ giữa năm biến thể trò chơi khác nhau của giới hạn bài xì phé thường được chơi ở giới hạn cao hơn hoặc trong cổ phần Cao Giải đấu. Ngựa là một từ viết tắt là viết tắt của:

H - Texas Hold KhănEM

O - Omaha HI/LO SPLIP-EIGHT hoặc TỐT HƠN,

R - Razz

S - Bảy thẻ Stud, và

E-Seven Card Stud Hi/Low Split-Et 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!