Là gì roulette drinking gameTrống trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Còn được gọi là một giẻ hoặc gạch, một trống là một thẻ cộng đồng khó có thể cải thiện bất kỳ người chơi nào.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!