Là gì poker là gìCon lăn cao trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Con lăn cao có thể có nghĩa là:

1. Một người chơi thường xuyên chơi cổ phần Cao Giải đấu và trò chơi tiền mặt.

2. Các giải đấu có mua rất cao (thường là 25.000 đô la trở lên) đôi khi được gọi là các giải đấu con lăn cao.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!