In tiền với flop c-bets của bạn trong và ngoài vị trí

Mỗi người chơi poker đều biết việc chơi tay ở vị trí dễ dàng hơn bao nhiêu. Ở vị trí, game yugioh pc người chơi có thể chơi lỏng lẻo hơn, bxh can cup đặt cược thường xuyên hơn và cuối cùng giành được nhiều chậu hơn một người chơi ngoài vị trí có thể. Bài viết này là về các cược tiếp tục của Flop (còn gọi là C-bets) trong các chậu được nâng lên một cách hiệu quả nhất để đánh bại hiệu quả nhất của bạn Tiếp tục đọc In tiền với flop c-bets của bạn trong và ngoài vị trí