Là gì quay video màn hình máy tínhThẻ trực tiếp trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong các trò chơi Hold Khănem, có Thẻ trực tiếp Đề cập đến một bàn tay yếu không chết và vẫn có cơ hội chiến thắng hợp lý. Ví dụ: nếu bạn có A9 và đối thủ của bạn có QQ và rơi phịch xuống là 923, bạn vẫn có thẻ trực tiếp, vì một ace hoặc chín người đưa bạn đi trước.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!