Là gì poker là gìDòng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các hàng Đề cập đến chiến lược cá cược tổng thể được sử dụng trên nhiều đường phố trong một bàn tay cụ thể. Ví dụ, nếu bạn cá cược trên rơi phịch xuốngThì xoay, và con sông, bạn đã nhận được một dòng cá cược-bet-bet (còn gọi là một ba thùng). Nếu bạn đang kiểm tra và gọi một người chơi khác đặt cược, bạn đã nhận được một kiểm tra-cuộc gọi hàng.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!