Chiến lược poker của bạn sẽ trông như thế nào vào năm 2022

Đây là một trong những chủ đề nóng nhất trong poker trong nhiều năm. Hầu như tất cả các công cụ ép cổ phần hiện đại đã dành nhiều thời gian để làm việc với người giải quyết để phát triển một chiến lược gần với sự hiểu biết hiện tại của chúng tôi về trò chơi Lý thuyết Tối ưu (GTO) của chúng tôi. […]