Là gì quay màn hình máy tính có tiếngNâng cao về poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Tăng trở lại đề cập đến mộtnuôi được thực hiện bởi một người chơi trước đây đã gọi một cá cược hoặc nâng cao trong cùng một vòng cá cược.

Ví dụ: Giả sử Đánh dấu tăng preflop, Jane gọi tiếp theo hành động và Greg 3 bets. Nếu tất cả mọi người gấp lại với Jane và cô ấy liên quan lại, đó sẽ là một khoản tăng trở lại.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!