Là gì quay màn hình máy tính có âm thanhTrao đổi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một tráo đổi là một thỏa thuận giữa những người chơi trong cùng một Giải đấu, trong đó người chơi trao đổi một tỷ lệ phần trăm của nhau trong sự kiện này.

Ví dụ, giả sử Doug và Ryan đồng ý trao đổi 10 phần trăm trong sự kiện chính của WSOP. Doug Cashes với giá 50.000 đô la và Ryan Cashes với giá 100.000 đô la, vì vậy Ryan nợ Doug 5.000 đô la trong thỏa thuận hoán đổi (Doug nhận được 10 phần trăm của Ryan, 100.000 đô la và Ryan nhận được 10 phần trăm của Doug Doug 50.000 đô la).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!