Chiến lược bong bóng tiền: Cách thiết lập cho mình chiến thắng

Làm thế nào để không thổi nó vào bong bóng chúc mừng! Bạn làm được rồi! Bạn đã chịu đựng qua những ngày của giải đấu đó, sống sót sau các mỏ đất, bao quanh tất cả các bẫy gấu và thu nhỏ số lượng chip. Chỉ có 100 người chơi còn lại và 99 người đi bộ với một số tiền mặt! Bạn gọi một người mở với 87 phù hợp, flop một trò chơi khổng lồ Tiếp tục đọc Chiến lược bong bóng tiền: Cách thiết lập cho mình chiến thắng