Cách xử lý các cơ sở như một poker pro poker

Điều gì mà điều duy nhất tồi tệ hơn là mất tiền trong một phiên của poker? Đi xuống một bài xì phé khiến bạn mất tiền trong một khoảng thời gian dài. Nhịp đập xấu có thể kiểm tra nghiêm trọng trò chơi tinh thần của bạn. Downswings là một phần không thể tránh khỏi của poker. Nó không quan trọng cho dù bạn có thương hiệu mới với trò chơi hay không Tiếp tục đọc Cách xử lý các cơ sở như một poker pro poker