Là gì quay màn hình android 9Hành động trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các hoạt động là trên một người chơi khi nó mà người chơi đó xoay hành động. Ngoài ra, một trò chơi với cá cược và nâng cao thường xuyên được gọi là trò chơi hành đông.

Được sử dụng trong một câu, bạn sẽ nói rằng Hey Hey, hành động là trên bạn, hay đó là lượt của bạn để hành động. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!