Là gì quay hu truc tuyenThẻ Miracle trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

MỘT "Thẻ phép màu"Là một thẻ không chắc chắn về mặt toán học đạt Cái bảng và thực hiện một bàn tay chiến thắng cho một người chơi có xác suất chiến thắng rất thấp.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!