5 Chiến lược tăng cường kiểm tra sinh lợi Bạn nên thử ngay hôm nay

Bạn có thể đi học về chiến lược nâng cao. Một thành viên của Upswing Lab đã đăng lịch sử tay này trong nhóm riêng của chúng tôi và hỏi anh ấy nên chơi phạm vi của mình như thế nào: trực tuyến $ 1/$ 2. 6 tay. Stacks hiệu quả $ 200. Anh hùng được xử lý hai thẻ trong Big Blind 3 lần. Nút tăng lên $ 5. nếp gấp SB. Anh hùng gọi. … Tiếp tục đọc 5 Chiến lược tăng cường kiểm tra sinh lợi Bạn nên thử ngay hôm nay