Là gì poker zingplayBlocker trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một người chặn là một thẻ được giữ bởi một người chơi làm cho nó không thể (hoặc ít có khả năng) mà đối thủ có một tay bao gồm thẻ đó (hoặc một thẻ giống nhau thứ hạng). Còn được biết là Thẻ loại bỏ hoặc tổ hợp, Blockers là một khái niệm cơ bản trong lý thuyết trò chơi poker.

Ví dụ: nếu bạn giữ A ? K? Cái bảng Đọc J ? T ? 2? 5? 6?, đối thủ của bạn không thể có được sự xả cao của ACE khi bạn giữ trình chặn A ?. Tương tự, nếu bạn giữ 7? 7? Và bảng đọc 8? 6? 5? Q ? K, ít có khả năng đối thủ của bạn có dài Khi bạn chặn một nửa số kết hợp có thể của 9-7 và 7-4.

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của các trình chặn trong poker? Đọc hướng dẫn này:

Tăng số tiền thắng của bạn bằng cách sử dụng trình chặn trong 3 điểm phổ biến này

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!