Là gì poker texas holdemThanh toán trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đến Thủ tục thanh toán đơn giản có nghĩa là gấp lại mà không phải đối mặt với một cá cược thay vì kiểm tra. Điều này thường được coi là vi phạm các quy tắc, tương tự như gấp ngoài của xoay. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!