Cách phân phối chip cho một trò chơi poker nhà

Chạy một trò chơi poker lần đầu tiên có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức. Một số yếu tố cần được xem xét khi bạn tổ chức một trò chơi poker lần đầu tiên. Bạn đang điều hành một giải đấu poker, hay một trò chơi tiền mặt? Có bao nhiêu người chơi poker dự kiến ??sẽ xuất hiện? Bạn cần bao nhiêu chip poker, và phân phối chip nên như thế nào đối với Tiếp tục đọc Cách phân phối chip cho một trò chơi poker nhà