Là gì poker đổi thưởngTay cầm tay trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tay cầm tay là khi mỗi bảng còn lại của một Giải đấu đa bàn chơi một tay tại một thời điểm là bong bóng các cách tiếp cận để đảm bảo rằng tất cả các bảng chơi cùng một số tay cho đến khi Bảng cuối cùng được xác định. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!