Là gì pokemon thẻ bàiKết cấu trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Kết cấu là một cách mô tả Thẻ cộng đồng và mối quan hệ của chúng với nhau, chẳng hạn như với các bộ đồ phù hợp hoặc cấp bậc được kết nối.

Một bị ướt Cái bảng Kết cấu là một trong đó nhiều người tuôn ra và dài Các bản vẽ là có thể, chẳng hạn như 9 ? T ? J và 5? 4? 3. Một khô Kết cấu bảng chứa rất ít hoặc không có khả năng vẽ, như? 9 ? 2 và k? 4 ? 4?.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!