Là gì playing pokerSteam in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tương tự như Nghiêng, một người chơi được cho là đang hấp khi anh ta thất vọng hoặc tức giận, khiến họ chơi kém.

“Anh ấy đã hấp sau khi đối thủ của mình đánh một Thẻ phép màu để đánh bại anh ta trên con sông. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!