Phil Hellmuth thực sự tốt như thế nào?

Kỹ năng poker của Phil Hellmuth (hoặc thiếu nó) đã là một điểm gây tranh cãi kể từ khi ESPN bắt đầu hiển thị WSOP trở lại vào năm 2003. Trong hơn một thập kỷ Trên thế giới (bốn người còn lại là Antonio Esfandiari, Tiếp tục đọc Phil Hellmuth thực sự tốt như thế nào?