Là gì nohu 52 netĐặt qua được đặt trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt qua SET là một tình huống trong đó hai người chơi khác nhau đều có một bộ (còn gọi là ba không hai) trong một bàn tay nhất định. Ví dụ: nếu bạn giữ 5? 5?, đối thủ của bạn có 2? 2?, và Cái bảng chạy ngoài 5? 2? Một? J? 7? Bạn đã kết thúc chiến thắng của một tình huống đã định.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!