Là gì nhatvip clubDẫn đầu trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Chỉ huy có thể có nghĩa là:

1. Người chơi đầu tiên đặt cược vào các nồi mà không phải là kẻ xâm lược trong vòng cá cược trước đó. "Các Mù lớn dẫn vào tôi sau khi gọi preflop. ”

2. Dẫn đầu cũng có thể đề cập đến một người chơi có bàn tay tốt nhất tại bất kỳ điểm nào. Anh ấy đã dẫn đầu vào con sông với túi tiền của mình.

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của hàng đầu trong poker? Đọc hướng dẫn này:

Bạn có nên donk-bet trên flop không?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!