Là gì poker là gìMua trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Mua vào Đề cập đến số tiền cần thiết để chơi trong một trò chơi poker cụ thể. Trong các giải đấu, đây là chi phí để tham gia vào giải thưởng cũng như cào kiếm được bởi sòng bạc. Ngoài ra, các trò chơi tiền mặt thường yêu cầu mua tối thiểu để chơi tại một bảng cụ thể.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!