Là gì nhat vip clubCặp hàng đầu trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cặp hàng đầu có nghĩa là làm a đôi bằng cách kết hợp thứ hạng thẻ xếp hạng cao nhất trên Cái bảng với một thẻ lỗ.

Trên a rơi phịch xuống của J-8-5, bạn có cặp hàng đầu nếu một trong những Thẻ lỗ là một J.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!