Là gì nổ hũ 52 iosPreflop trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Preflop hoạt động đề cập đến vòng cá cược diễn ra trước rơi phịch xuống được xử lý. “Tôi đã nâng Preflop và Mù lớn Đã gọi, và chúng tôi đã đi đến flop.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!