Là gì poker là gìBọc trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong Omaha trò chơi, a bọc là một dài vẽ tranh với chín hoặc nhiều hơn bao gồm hai Cái bảng Thẻ và ba hoặc bốn trong tay người chơi.

Ví dụ: nếu bạn giữ 8 ? 9 ? T? J? rơi phịch xuống đến 7 ? 6 ? 2?, bạn có một bọc, như bất kỳ 5, 8, 9 hoặc t làm thẳng, đưa bạn ra 13 ra thẳng.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!