Là gì poker là gìBadugi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Badugi là một Vẽ poker biến thể trong đó mục tiêu là làm cho thấp nhất có thể Vụ lỗi Bàn tay bốn thẻ. Bàn tay tốt nhất/thấp nhất có thể trong Badugi là A-2-3-4 của tất cả các bộ đồ khác nhau.

Kiểm tra ngoài Các bài viết liên quan dưới đây cho các quy tắc chi tiết Badugi và bảng xếp hạng tay.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!