Bạn có nên ngừng gọi điện trong các trò chơi tiền mặt?

Một số người chơi poker nghĩ rằng bạn chỉ nên gấp 3 lần hoặc gấp lại và không bao giờ gọi điện so với một lần tăng preflop. Những người chơi poker khác nghĩ rằng việc gọi lạnh là giá trị bao gồm cả chiến lược của bạn. Ai đúng không? Hôm nay, chúng tôi sẽ đi qua các trò chơi tiền mặt lạnh lùng. Chúng tôi sẽ bắt đầu với những ưu và nhược điểm để bạn có thể hiểu những điều cơ bản của Tiếp tục đọc Bạn có nên ngừng gọi điện trong các trò chơi tiền mặt?