Là gì poker là gì5 bet trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuật ngữ 5 bet đề cập đến lần thứ banuôi Trong một vòng cá cược, thường thấy preflop.

Ví dụ: giả sử bạn tăng lên $ 10 preflop với rèm $ 1/$ 2. Nếu một người chơi tái tổ chức, thì đó là một 3 cược. Nếu bạn quay lại một lần nữa, đó là một 4 cược. Nếu một người chơi tái tổ chức một lần nữa, thì đó là 5-cá cược.

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của 5 betting trong poker? Đọc hướng dẫn này:

Có số tiền lớn trong các chậu 4-bet & 5-bet

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!