Là gì poker là gìCổ phần cao trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các trò chơi được chơi ở cấp độ cao nhất của cổ phần. Trò chơi tiền mặt trực tuyến từ $ 5/$ 10 trở lên (còn gọi là $ 1000NL trở lên cho không Giới hạn Trò chơi Hold Khănem) được coi là cổ phần cao. Trò chơi tiền mặt trực tiếp đã chơi trên $ 10/$ 25 được coi là trò chơi cổ phần cao.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!