Là gì poker là gìBoong lạnh trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Sàn lạnh Ban đầu được đề cập đến một Bộ bài cố định được hoán đổi một cách quyết liệt với một bộ bài hợp pháp để mang lại cho người chơi một lợi thế không công bằng (một hình thức gian lận phức tạp). Một bộ bài chuẩn bị như vậy sẽ được đưa vào trò chơi và do đó các thẻ sẽ lạnh khi chạm vào khi so sánh với các thẻ đã được chơi, do đó, thuật ngữ Deck Cold Deck.

Deck lạnh cũng được sử dụng để chỉ một bàn tay có nhiều bàn tay mạnh mẽ. Ví dụ, Pocket Aces vs Pocket Kings có thể được gọi là một sàn lạnh.

 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!