Là gì poker là gìNồi bên trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một nồi bên là một riêng biệt nồi được tạo ra khi hoạt động tiếp tục sau khi một người chơi đã đi tất cả trong sớm hơn trong tay.

Fhoặc ví dụ, nếu ba người chơi đi đến rơi phịch xuống Và một trong số họ đã ở trong tất cả, tất cả các cược còn lại giữa hai người chơi còn lại đi vào một nồi phụ. Người chơi All-In chỉ đủ điều kiện để giành được nồi chính.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!