Là gì kubet đăng nhậpRock in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đá Có thể tham khảo:

1. Một rất chặt, Người chơi rắn chỉ chơi tay cao cấp.

2. Một bắt buộc Straddle bằng hai lần Mù lớn Điều đó được thực hiện là một số trò chơi. Ai thắng nồi Khi The Rock đang chơi, sở hữu mã thông báo đá, và phải đi vào lần tới khi họ ở trong theo súng Chức vụ.

 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!